W Poradni Psychologicznej świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu dokonania zapisu potrzebne jest skierowanie, które wystawia lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Rozpoznania wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych leczone w Poradni Psychologicznej:

  • Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40-F48);
  • Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59);
  • Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69);
  • Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98);

W poradni psychologicznej są również udzielane świadczenia dla dzieci.