ZAKOŃCZENIE PROJEKTU INTEGRACYJNEGO “INNI- JEDNAK TACY SAMI…”

W dniu 07.06.2023 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu integracyjnego „Inni- jednak tacy sami”. Założeniem projektu była wspólna integracja wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wolbromiu  oraz uczniów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu. Spotykaliśmy się cyklicznie 6 razy. Spotkania miały formę warsztatów: teatralnych, fotograficzno-muzycznych, plastyczno-technicznych i sportowych. Na spotkaniach uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich artystycznych zdolności i zainteresowań. Zajęcia były pretekstem do działań zmierzających do integracji grupy, uwrażliwiania na potrzeby innych, uczenia współpracy, niesienia pomocy innym. Poprzez te działania, mieliśmy okazję nabrać pewności siebie, podnieść swoją samoocenę, ale przede wszystkim lepiej się poznać. Projekt zakończyliśmy dyskoteką oraz grillem.

Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i za aktywne uczestnictwo w projekcie. Szczególne podziękowania kierujemy do  Pana Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Wolbromiu Stanisława Kołodzieja oraz Pani Renaty Kaczmarczyk z uczniami klasy VIb.