Grafika przedstawia logo Budżetu Obywatelskiego.

Zakończenie realizacji projektu „Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego”

Projekt „Integracja szansą na lepszą przyszłość – integracja dziecka niepełnosprawnego w różnych aspektach życia społecznego” realizowany był od 19.05.2018 roku do 13.04.2019 roku. Zadanie to finansowane było z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego w Wolbromiu odbyło się 15 zajęć terapeutycznych z zakresu: terapii widzenia, terapii ręki, terapii SI i muzykoterapii. W terapii widzenia został wykorzystany sprzęt: bańkowe lustro, panele podświetlane i światłowodowe oraz projektor gwiazd. Dzięki zastosowaniu paneli świetlnych dzieci miały możliwość stymulacji swojego wzroku, co zachęcało ich do manipulowania rozłożonymi na nich przedmiotami. Największą frajdą dla dzieci były ćwiczenia z bańkowym lustrem, które oferowało dużo stymulacji wzrokowej podczas zabawy. Okazało się ono świetnym narzędziem do odkrywania różnych mimik, emocji, które można przed lustrem pokazywać. Prowadzone były zajęcia z zakresu usprawniania mięśni gałek ocznych, ćwiczenia stymulujące patrzenie i widzenie (jaskrawe, świecące, poruszające się obiekty), kształtowanie pojęć przestrzennych, percepcji wzrokowej i pamięci wzrokowej. Była to idealna zabawa z terapeutą, podczas której rozwijane były umiejętności społeczne i komunikacyjne. Podczas terapii ręki prowadzone były ćwiczenia manualne, precyzyjne z wykorzystaniem puzzli, układanek (przybijanki, kliny i ogromne guziki, zestaw do wędkowania, zestaw miodowe wzgórze, kolorowe przyssawki). Wykonywany był masaż wibracyjny obręczy barkowej, mający na celu rozluźnienie kończyn górnych. Zastosowano również metodę NTD-Bobath. Podczas zajęć z terapii SI usprawniano koordynację wzrokowo-ruchową oraz stymulowano rozwój zdolności ruchowych z zakresu ruchu i planowania ruchu. W zajęciach z zakresu muzykoterapii zastosowano ćwiczenia muzyczno- ruchowe, z wykorzystaniem chusty Klanza oraz zestawu instrumentalnego Orffa, zabawy integrujące grupę, rytmiczne i odprężające. Podczas wszystkich ćwiczeń dzieci pełnosprawne wspomagały swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanki.

Oprócz zajęć terapeutycznych stacjonarnych odbyły się również zajęcia wyjazdowe rodzinne: 30.06.2018 r. – do Ogrodu Doświadczenia im. Stanisława Lema w Krakowie, 17.11.2018 r. – do Manufaktury Czekolady w Krakowie, 9.02.2019 r. – do Żywej Pracowni w Krakowie. W projekcie uczestniczyło 20 beneficjentów, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 8 beneficjentów pełnosprawnych, wspomagających swoich niepełnosprawnych kolegów. Na zajęcia terapeutyczne dzieci miały zapewniony dowóz oraz ciepły posiłek. Podczas zajęć wyjazdowych uczestnicy projektu mieli również zagwarantowane wyżywienie.