Zamówienia publiczne

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby realizacji dowozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do placówki oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Asistance