Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Zawierciańskiej w miejscowości Klucze na zadania z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w formie placówki dziennego pobytu oraz mieszkalnictwa wspomaganego.