Zamówienie publiczne

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU MEBLI STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE SAL PRZEZNACZONYCH NA WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY ORAZ NA ZAJĘCIA ZE SPECJALISTAMI W RAMACH PROJEKTU PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY „OTWARTE DRZWI” DLA ZAMÓWIENIA O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NETTO PONIŻEJ 50 000,00 ZŁ

Rozeznanie
Rysunek
RODO