Zamówienie publiczne

Świadczenie usług z zakresu pedagogiki/surdopedagogiki/tyflopedagogiki/oligofrenopedagogiki w ramach projektu
“Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością”.

Zapytanie
Zalacznik 1 druk oferta
Zalacznik 2 wzor umowy
Zalacznik 4 wymagania
Zalacznik 6 RODO
zalacznik 3 oswiadczenie
zalacznik 5 oswiadczenie brak powiazan
Wynik