ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2023

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu 20 uczestników z miejsca zamieszania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczach busami dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

20.12.2023 r.: Wynik postępowania
Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 %, najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: P.H.U. Kaleta Renata Kaleta, os. Władysława Łokietka 21/23, 32-340 Wolbrom