ZAPYTANIE OFERTOWE 18/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2020 W ZAKRESIE UDZIELANIA KONSULTACJI POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU WSTĘPNEJ KOMPLEKSOWEJ WIZYTY LEKARSKIEJ Z KAŻDYM Z 4 LEKARZY NASTĘPUJĄCYCH SPECJALIZACJI: NEUROLOG, PSYCHIATRA, PEDIATRA, REHABILITACJI MEDYCZNEJ I OKREŚLENIE ŚCIEŻKI TERAPII WEDŁUG ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA ORAZ WIZYT U WYBRANEGO SPECJALISTY W RAMACH PROJEKTU PT. “ZESPÓŁ SPECJALISTÓW WCZESNEJ INTERWENCJI (ZSWI) W INTERWENCJI DLA RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM LUB ZAGROŻONYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

06wzor_umowy
01zapytanie
02formularz_oferty
04oswiadczenie_sw
03oswiadczenie_bp
05rodo