ZAPYTANIE OFERTOWE 7/2022

Zapytanie ofertowe nr 7/2022w celu rozeznania rynku – na usługę konserwacji i serwisu dwóch dźwigów osobowych zainstalowanych w Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach.

Rozeznanie Windy

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 RODO