ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2022

Zapytanie ofertowe nr 10/2022 w celu rozeznania rynku na zakup i sukcesywną dostawę artykułów sanitarnych i środków czystości w ramach projektu „Otwarte drzwi”

Wynik postępowania 10/2022

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 RODO