ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022

Zapytanie ofertowe nr 11/2022 prowadzone w trybie konkurencyjności na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektów współfinansowanych przez PFRON pn.

  1. Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” 
  2. ”Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 RODO

 

24.11.2022: Wyniki postepowania nr 11/2022 z dnia 16.11.2022 w trybie zasady konkurencyjności

Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym: Kryterium Cena – waga punktowa -100 %  najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego: PHU Kaleta Renata Kaleta os. W. Łokietka 21/23 32-340 Wolbrom (100 pkt. dot. projektów ,,Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” oraz ,,Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”)