ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022

Zapytanie ofertowe nr 11/2022 prowadzone w trybie konkurencyjności na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektów współfinansowanych przez PFRON pn.

  1. Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” 
  2. ”Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

Rozeznanie TRANSPORT PFRON

Załacznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 RODO