ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2021

Zapytanie ofertowe nr 7/2021 na remont dachu w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej.

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do 5 sierpnia 2021 r.

03.08.2021 r. – Informacja o zmianie formularza ofertowego.

Dokonuje się korekty treści formularza ofertowego w ten sposób, iż dopisuje się ppkt. 2.9.

 

Pytania i odpowiedzi – 03.08.2021 r.

Zmieniony formularz oferty – 03.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie bp

Umowa

Przedmiar

Wykaz prac

Wykaz osób

RODO