ZAWODY PŁYWACKIE

Pod wspólnym szyldem PSONI wzięliśmy wraz z WTZ Lgota Wolbromska oraz DCA Wolbrom udział w XVII mityngu pływackim im Janusza Brzęczka w Chrzanowie. Głównym organizatorem była Fundacja im. Brata Alberta i WTZ w Chrzanowie. Celem imprezy było propagowanie aktywnego stylu życia, w tym pływania jako doskonałej formy terapii i rehabilitacji.
Przedstawiciele naszego stowarzyszenia spisali się na medal, a raczej medale.
I tak odpowiednio zdobyliśmy:

WTZ Lgota Wolbromska
Adam – (25 m. st. dow.) – II miejsce
Dariusz – (25 m st. dow.) – III miejsce
Agnieszka – (25 m. st. dow.) – V miejsce

OREW Wolbrom
Patrycja – (25 m. z przyrządem) – II miejsce
Adrian – (25 m st. dow.) – IV miejsce
Magdalena Essss – (25m. st. dow. ) – IV miejsce
Filip – (25m. st. dow.) – V miejsce

DCA Wolbrom
Magdalena – (25 m. st. dow.) – IV miejsce

Za udział w zawodach w zależności od osiągniętych wyników uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i upominki.