ZESPÓŁ SPECJALISTÓW WCZESNEJ INTERWENCJI PSONI KOŁO W WOLBROMIU

ul. Sklaska 22
32-340 Wolbrom

Tel. (32) 647-28-80, wewn. 28

Koordynator projektu ZSWI:
Sylwia Wójcik
adres mailowy: sw@psoni-wolbrom.pl

Specjalista ds. merytorycznych projektu ZSWI:
Monika Haberka
adres mailowy: monikahaberka@wp.pl

Formularz Zgłoszeniowy: Pobierz Plik