„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI I AKTYWNOŚCI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LGOCIE WOLBROMSKIEJ POPRZEZ REHABILITACJĘ CIĄGŁĄ W PLACÓWCE”

W dniu 8 kwietnia 2016 r. PSOUU Koło w Wolbromiu podpisało aneks do umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje projektu pod nazwą: Zwiększenie samodzielności i aktywności uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej poprzez rehabilitację ciągłą w placówce. Drugi etap realizacji projektu (01.04.2016 r. – 31.03.2017 r.) zostanie dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 52 334 zł, natomiast Stowarzyszenie pokryje wymagany wkład własny w kwocie 2 960,36 zł. W projekcie uczestniczy 12 podopiecznych WTZ w Lgocie Wolbromskiej, którzy w ramach projektu objęci będą dodatkowymi formami terapii tj. – rehabilitacją w wodzie, hipoterapią i dogoterapią.