„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI I AKTYWNOŚCI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W LGOCIE WOLBROMSKIEJ POPRZEZ REHABILITACJĘ CIĄGŁĄ W PLACÓWCE”

PSOUU Koło w Wolbromiu realizuje projekt pn. „Zwiększenie samodzielności i aktywności uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej poprzez rehabilitację ciągłą w placówce”. Beneficjentami projektu trwającego od 01.01.2015 r. do 31.03.2017 r. jest 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – uczestników WTZ w Lgocie Wolbromskiej, którzy w ramach projektu objęci będą dodatkowymi formami terapii tj. – rehabilitacją w wodzie, hipoterapią i dogoterapią. Priorytetowym celem podjętych działań jest zwiększenie samodzielności beneficjentów, rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej oraz ogólne usprawnienie i uodpornienie organizmu.

Projekt jest dofinasowany przez PFRON. Całkowita wnioskowana wartość dotacji to 133 200 zł, z tego w pierwszym etapie realizacji – w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r. dotacja wyniesie 59 200 zł.