Biuro Obsługi Placówek jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Koła zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjnych. Powołane zostało uchwałą Zarządu Głównego Nr 32 z dnia 13.01.2006r. funkcjonuje od 1 lutego 2006 r.

Zadania Biura

  1. Obsługa: księgowo - rachunkowa, kadrowa, administracyjno - biurowa i techniczna.
  2. Organizacja działalności gospodarczo - materiałowej, zaopatrzenia i transportu.
  3. Koordynacja działań placówek w celu efektywniejszego wykorzystania ich zasobów.

W zakresie:

  • tworzenia warunków prawidłowej gospodarki i dyscypliny finansowej placówek,
  • przestrzegania dyscypliny pracy i warunków BHP,
  • gospodarowania ruchomym i nieruchomym majątkiem.
  1. Zabieganie o środki finansowe i materialne na działalność placówek.

Obsada kadrowa

Dyrektor BOP - Zbysław Owczarski

Główna Księgowa
Specjalista ds. księgowości
Specjalista ds. BHP
Pracownik ds. kadrowo - administracyjnych
Pracownicy biurowi

Biuro Obsługi Placówek

ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom

Numery telefonów:

Dyrektor BOP - (32) 644 00 84
Sekretariat BOP - (32) 644 00 80
Księgowość - (32) 644 00 81
Główny księgowy - (32) 644 00 82
Kadry - (32) 644 00 83
e-mail: bop.wolbrom@psoni.org.pl

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00