Kontakt:
Osada 15
32 – 310 Klucze
e-mail: dca@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 706 50 78

Kierownik:
Katarzyna Gieszczyk
e-mail: k.gieszczyk@psoni-wolbrom.pl
Tel. 509 944 088

W dniu 9 marca 2015 roku na mocy Uchwały nr 7/15 Zarząd Koła PSOUU w Wolbromiu powołał do istnienia Dzienne Centrum Aktywności w Wolbromiu – niepubliczną, specjalistyczną placówkę przeznaczoną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie jest wystarczająca.