Kontakt:
ul. Skalska 22
32 – 340 Wolbrom
e-mail: orew@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Dyrektor OREW:
Ewa Rosiek
e-mail: ewarosiek@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Kierownik:
Elżbieta Fatyga
e-mail: elafatyga@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to bezpłatne zajęcia edukacyjno – rehabilitacyjne. Program przeznaczony jest dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Realizowany jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w klasie I. Zakres oddziaływań obejmuje również Rodzinę dziecka.

Jeżeli zauważasz niepokojące objawy u dziecka, nie wiesz gdzie uzyskać pomoc, jak poradzić sobie z niezbędną dokumentacją skontaktuj się z nami!

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju?

  • zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej do miejsca zamieszkania dziecka,
  • wypełnić wniosek o wydanie opinii i wczesnym wspomaganiu rozwoju,
  • zgłosić się z dzieckiem do poradni na badania we wcześniej ustalonym terminie,
  • po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju skontaktować się telefonicznie (032) 647 28 80 wew. 56 z kierownikiem WWR przy OREW Wolbrom w celu przyjęcia dziecka na zajęcia