Kontakt:
Lgota Wolbromska
32 – 340 Wolbrom
e-mail:zrt@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 78 01

Kierownik:
Ewa Haberka
e-mail:ewa.haberka@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 78 01

W dniu 13 kwietnia 2017 r. na mocy Uchwały nr 16/17 Zarząd Koła PSONI w Wolbromiu powołał nową placówkę – ZESPÓŁ REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNY W LGOCIE WOLBROMSKIEJ.

Placówka jest przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby potrzebują wsparcia w zakresie rehabilitacji ruchowej, rehabilitacji psychologicznej, terapii komunikacji, rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej.

Sposób organizacji placówki oraz jej cele określa Regulamin Zespołu Rehabilitacyjno – Terapeutycznego w Lgocie Wolbromskiej.

Obecnie placówka realizuje zadania dla 15 podopiecznych.