Kontakt:
ul. Skalska 22
32 – 340 Wolbrom
e-mail: orew@psoni-wolbrom.pl
Tel: (32) 647 28 80

Koordynator programu:
Sylwia Kowal
Tel: (32) 647 28 80
kom. 508-224-842

Za życiem

Funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim  pełni Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu – OREW, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Do naszych zadań odnosi się:

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Celem działania programu w tym priorytecie jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Program skierowany jest wyłącznie dla rodzin i dzieci zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w programie „Za życiem” będą bezpłatnie uczestniczyły w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez specjalistów dobranych odpowiednio do rodzaju dysfunkcji dziecka.

Program „Za życiem” skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, u których wykryto niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.

Zajęcia dla dzieci i ich rodzin będą prowadzone w wymiarze do co najmniej 5 godzin tygodniowo.

W naszej ofercie mamy zajęcia:

  • logopedyczne
  • pedagogiczne
  • psychologiczne
  • fizjoterapeutyczne
  • integracji sensorycznej
  • terapii ręki
  • dogoterapii

Warunkiem przyjęcia do programu „Za życiem” na rok 2023 jest złożenie, przez rodziców/prawny opiekunów:

  1. Wniosku deklarującego chęć przystąpienia do programu.
  2. Zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niepełnosprawność / zagrożenie niepełnosprawnością

lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do koordynatora programu.

Informacji udziela koordynator programu Kowal Sylwia pod nr tel. 508-224-842.