GRAMY Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĘTECZNEJ POMOCY!

PSONI Koło w Wolbromiu gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! W tym roku wspieramy sztab 4928 pod kierownictwem Stowarzyszenia Motocykliści Wolbromscy.

Nasze placówki:

  • OREW Wolbrom
  • Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach
  • Warsztat Terapii Zajęciowej
  • Placówka Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi”

Łączą siły, aby grać do końca świata i jeden dzień dłużej!