OBCHODY JUBILEUSZU 25-LECIA KOŁA PSONI W WOLBROMIU ORAZ OTWARCIE BUDYNKU CENTRUM WSPARCIA I TERAPII OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W KLUCZACH

25 lat to wyjątkowy jubileusz dla naszego Stowarzyszenia. To czas, w którym dokonane zostały rzeczy niemożliwe, to czas w którym z niczego powstało tak wiele. 28 maja w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach odbyły się obchody Jubileuszu i uroczyste otwarcie placówki. Wydarzenie niebagatelne, bowiem zaszczyciły nas swoim udziałem wspaniałe osobistości m.in. p. Agata Kornhauser-Duda – Pierwsza Dama RP, p. Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, p. Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, p. Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, p. Mariusz Bojarowski – Sekretarz Zarządu Głównego PSONI, p. Bogumił Sobczyk – Starosta Olkuski, p. Krystyna Kowalewska – Wicestarosta Olkuski, p. Agnieszka Ścigaj – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach i Poseł na Sejm RP, p. Adam Zielnik – Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, p. Norbert Bień – Wójt Gminy Klucze, p. Agata Knapik – Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu, p. Piotr Gamrot – Dyrektor Domu Kultury w Wolbromiu, p. Bożena Konieczna – Społeczny Doradca Burmistrza Adama Zielnika, ks. Marek Łabuda, ks. Tadeusz Maj.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem przewodniczącej Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu – p. Urszuli Marcinkowskiej, która gorąco powitała przybyłych gości i podziękowała wszystkim, na których pomoc Stowarzyszenie mogło liczyć na przestrzeni minionych 25 lat. Następnie dzięki prezentacji multimedialnej wszyscy odbyli wspaniałą podróż w przeszłość i poznali działalność Stowarzyszenia od momentu powstania do dnia dzisiejszego.
Kolejnym punktem było symboliczne, uroczyste otwarcie placówki poprzez przecięcie wstęgi na tle obrazu, który przedstawiał budynek CWITONIR oraz poświęcenie obiektu, którego dokonał proboszcz parafii Podwyższenia NMP Nieustającej Pomocy w Kluczach.

Sekretarz Zarządu Głównego PSONI – pan Mariusz Bojarowski wręczył odznaczenia przyznawane przez stowarzyszenie. Medalami „Fideliter et constanter” nadanymi przez Kapitułę Zarządu Głównego PSONI zostały wyróżnione osoby, które swoją postawą wiernie i wytrwale zmierzają do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Były to: Pierwsza Dama p. Agata Kornhauser-Duda, Przewodnicząca Zarządu Koła – p. Urszula Marcinkowska, Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – p. Aneta Rzepka, Skarbnik Koła – p. Gabriela Sorodnik oraz Członek Zarządu Koła – p. Ewa Kałwa. Za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw oraz współpracę z PSONI Koło w Wolbromiu, a także za znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, Dyplomy Honorowe wraz z Kulą Doskonałości otrzymali przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Klucze – p. Norbert Bień oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – p. Adam Zielnik.

Następnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Tomasz Urynowicz wręczył Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Złoty Krzyż Małopolski za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Odznaczeni zostali: p. Ewa Rosiek – Sekretarz Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu oraz p. Zbysław Owczarski – członek Zarządu Głównego oraz Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu.

Podczas części artystycznej wychowankowie OREW przedstawili układ choreograficzny z chorągwiami pn. „Przeźroczysty wiatr”., natomiast kadra OREW rozbawiła wszystkich humorystyczną wersją „Rzepki” J. Tuwima.
Po części artystycznej przewidziany został poczęstunek oraz tradycyjny jubileuszowy tort. W ferworze oklasków i gratulacji Urszula Marcinkowska w imieniu całego Zarządu podkreśliła, że przez kolejne 25 lat będziemy nadal walczyć o wszystko co najlepsze dla osób z niepełnosprawnościami, a mamy jeszcze wiele planów, marzeń i celów do realizowania.

Końcowym punktem było zwiedzanie budynku Centrum oraz wystawy fotograficznej przedstawiającej najważniejsze wydarzenia z 25-letniej historii Koła PSONI w Wolbromiu, a także wystawy prac rękodzielniczych wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Całe przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Placówka CWITONIR powstała w budynku byłego Zespołu Szkół w Kluczach, który został użyczony na okres 20 lat przez Gminę Klucze. Część obiektu została przystosowana na mieszkania chronione. Całkowity koszt utworzenia Centrum wyniósł ponad 7 mln zł. W ramach CWITONIR funkcjonuje:

– Placówka Wsparcia Dziennego “Otwarte drzwi” dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., w której przeprowadzane są bezpłatne zajęcia od poniedziałku do soboty. PWD oferuje szeroki wachlarz wsparcia, od pomocy w nauce, opiece i wychowaniu dzieci, przez zajęcia sportowo-ruchowe, manualno-plastyczne, muzykoterapię, haloterapię (sesje w grocie solnej) czy zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, a także indywidualne konsultacje z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą.

– Dzienne Centrum Aktywności – placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które to osoby nie znajdują pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie jest wystarczająca. W placówce realizowane są grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz indywidualne zabiegi z zakresu rewalidacji ruchowej, masażu i fizjoterapii.

Realizowany jest także projekt “Droga do samodzielności”, którego celem jest aktywizacja zawodowa i wsparcie w dążeniu do jak największej samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikom zapewniana jest indywidualna diagnoza potrzeb, wsparcie psychologiczne, pomoc doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego. Oferowana jest pomoc prawna oraz porady dietetyka. Dodatkowo w ramach projektu istnieje perspektywa odbycia kursów i szkoleń, a także możliwość zamieszkania w całkowicie wyposażonych mieszkaniach wspomaganych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, natomiast dla uczestników kursów i staży zawodowych zapewniane są stypendia.