Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

“OPOWIEM GDZIE BYŁEM…” – RUSZA NOWY PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH 6 EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Logo Województwa MałopolskiegoLogo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

Opowiem gdzie byłem …” – projekt realizowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

01 kwietnia 2024r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Opowiem gdzie byłem …”.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 100 000,00 zł, a całkowity koszt zadania publicznego 101 600,00zł.

Projekt będzie trwał od 01.04.2024 do 30.11.2024 i będzie skierowany do grupy 24 beneficjentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim wraz ze sprzężeniami. Beneficjentami projektu będą osoby niepełnosprawne z powiatu olkuskiego, krakowskiego i miechowskiego.

Zadanie oferuje cykl 24 warsztatów z zakresu hipoterapii oraz 24 warsztatów z zajęć usprawniających na basenie. Razem 48 warsztatów o charakterze prozdrowotnym, które będą prowadzić do poprawy samodzielnego funkcjonowania, polepszenia kondycji psychofizycznej i ruchowej.