PIERWSZE SPOTKANIE W RAMACH PLATFORMY SELF-ADWOKATÓW

W środę 18.10.2023 roku udaliśmy się z gościnną wizytą do WTZ w Lgocie Wolbromskiej, gdzie wspólnie z uczestnikami Warsztatu spotkaliśmy się w ramach Platformy Self-adwokatów. Na początku każdy uczestnik Platformy przedstawił się i opowiedział kilka zdań o sobie. Następnie poznaliśmy czym zajmuje się adwokat, oraz co oznacza słowo “self”. Dowiedzieliśmy się czym jest prawo, oraz jakie podstawowe prawa nam przysługują – prawo do darmowej edukacji, służba zdrowia, itd. Poznaliśmy również jakie każdy z nas ma obowiązki oraz w jaki sposób powinien je realizować. Definiowaliśmy pojęcia zależność i niezależność. Wskazywaliśmy różnice między tymi pojęciami oraz czym się charakteryzują. Na końcu zdefiniowaliśmy nazwę “Self–adwokat” – czyli osobę z niepełnosprawnościami, która dba o swoje sprawy, zna swoje prawa i wie jak o nich rozmawiać. Po spotkaniu zwiedzaliśmy pracownię krawiecką, plastyczno–techniczną, ogrodniczą, gospodarstwa domowego, kompetencji społecznych oraz pracownię komputerowo–poligraficzną. Instruktorzy w paru zdaniach opowiedzieli nam jak pracuje się w poszczególnych  Wszyscy byli zadowoleni ze wspólnego spotkania i nie mogli doczekać się kolejnego.