PODZIĘKOWANIA ZA POMOC

Wszystkim darczyńcom zaangażowanym w zbiórkę środków na budowę Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach serdecznie dziękujemy, licząc na dalszą inicjatywę w każdej możliwej formie.

Wielkie podziękowania:

– dla firmy ZGH Bolesław za przekazane środki na ww. cel,

– dla firmy KHNO POLAN sp. z o.o., która dzięki uprzejmości kierownika w Krzczonowie przekazała cebulę odmiany „Polanowska” oraz fasolę odmiany „Wawelska”,

– dla Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która dzięki sercu Ojca Dyrektora dzieli się z nami produktami spożywczymi i płodami rolnymi.

Cały asortyment w naturze zostanie przeznaczony do przygotowania posiłków na stołówce OREW i WTZ.

Dla tych i innych mniejszych i większych darczyńców 1000 uśmiechów od naszych podopiecznych.