Logo projektu Pokonamy Bariery

POKONAMY BARIERY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu informuje, że rozpoczęła się realizacja projektu

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 374 680,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Projekt ma charakter ciągły i jest realizowany w terminie 01.04.2021 – 31.03.2024 roku.

Projekt obejmuje:

– zajęcia indywidualne w ramach terapii logopedycznej z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej, terapię pedagogiczną, integrację sensoryczną oraz dogoterapię, usprawnianie ruchowe w tym: kinezyterapię i masaż lub rewalidację ruchową;

– zajęcia grupowe pedagogiczne w ramach terapii poznawczej i rozwoju społecznego.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 34 beneficjentów – wychowanków i absolwentów OREW.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu informuje, że od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r. rozpoczęła się realizacja projektu

„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Projekt obejmuje: terapię pedagogiczną, rewalidację ruchową, masaż, fizjoterapię.

Przedsięwzięcie skierowane jest do grupy 16 beneficjentów – dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.