PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Pragniemy poinformować, że w placówkach Koła PSONI w Wolbromiu nastąpi przerwa świąteczna w terminach:

-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu – 06.04.2023 – 11.04.2023

-Zakład Leczniczy – 06.04.2023 – 11.04.2023

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka– 06.04.2023 – 11.04.2023

-Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej – 10.04.2023

-Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny – 10.04.2023

-Dzienne Centrum Aktywności – 07.04.2023 – 10.04.2023

-Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach – 07.04.2023 – 10.04.2023

-Placówka Wsparcia Dziennego – 07.04.2023 – 10.04.2023

oraz

Biuro Obsługi Placówek – 07.04.2023 – 11.04.2023