UCHWAŁA NR 78/2021 W SPRAWIE ZMIANY PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OGŁOSZONEGO STANU EPIDEMII

Uchwała Nr 78/2021 Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu z dnia 10.09.2021 r. w sprawie: zmiany Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Wolbromiu – Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju.

UCHWAŁA Nr 78/2021