EGZAMIN Z KURSU CUKIERNICZEGO

W dniach 12 i 26 maja odbył się egzamin kończący szkolenie umiejętności zawodowych w zakresie „Kurs cukierniczy z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w cukiernictwie”.

Uczestnicy przystąpili do egzaminu SEP w trybie on-line pod okiem instruktorów prowadzących szkolenie. Ośmioro podopiecznych pozytywnie zaliczyło egzamin. Gratulujemy serdecznie!