,,INNI – JEDNAK TACY SAMI…”

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Ośrodku będzie realizowany kolejny projekt integracyjny „Inni – jednak tacy sami…”. Uczestnikami projektu są wychowankowie OREW z II etapów edukacyjnych oraz uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu. Głównym celem projektu jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Cel będzie realizowany poprzez kształtowanie wśród młodzieży gimnazjalnej pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, będących wychowankami Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Wolbromiu oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich umiejętności społecznych i komunikacyjnych, nabywanie przez nich nowych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Spotkania w ramach projektu będą odbywać się raz w miesiącu począwszy od października 2015r. do czerwca 2016r. Łącznie odbędzie się 7spotkań o tematyce:

„Poznajmy się” – zabawy integracyjne

„Twórcze improwizacje”- zajęcia plastyczno-techniczne

„ Gry i zabawy w wodzie” – zajęcia ruchowe na basenie

„ Teatr to nie tylko aktorzy” -zajęcia teatralne z elementami dramy

„Ćwiczymy razem” – zajęcia ruchowe prowadzone elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

„Upominek” -Warsztaty rękodzieła w Woli Libertowskiej”

Na zakończenie projektu będzie zorganizowane„ Ognisko integracyjne”, połączone z grami i zabawami ruchowymi na świeżym powietrzu.

Priorytetem projektu jest promowanie podczas spotkań takich postaw społecznych u osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, aby ich działania skupiały się na wspólnej integracji. Poprzez przeżywanie, doświadczanie, aktywizację i wspólną zabawę partnerzy projektu będą mieli możliwość poznania się nawzajem, nawiązania wspólnych relacji rówieśniczych i przyjacielskich, co zapewne wpłynie pozytywnie na proces ich socjalizacji.