KONKURS FOTOGRAFICZNY “MÓJ PARK – MOJA ALEJKA”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Konkurs adresowany jest do jest do uczestników placówek specjalnych (WTZ, ŚDS, DPS, Szkół Specjalnych i innych) z terenu całej Polski.
Tematem tegorocznej edycji jest “Mój park-moja alejka”.
Każda z placówek może zgłosić maksymalnie 2 uczestników.
Konkurs trwa do 30.09.2022, a rozstrzygnięcie i wyłonienie laureatów nastąpi 02.12.2022.

Zainteresowane placówki do udziału w konkursie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 32 647 78 01.