“KREATYWNIE PATRZYMY NA ŚWIAT” – SPOTKANIE TRZECIE

„Kreatywnie patrzymy na świat”

Logo Fundacji PZU

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

W dniu 12.10.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Kreatywnie patrzymy na świat”. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, gdzie jedna  brała udział w zajęciach i zabawach na Sali Doświadczania Świata, gdzie rozwijana była motoryka duża, oraz stymulowane były zmysły – dotyk, słuch, wzrok. Równolegle przeprowadzone były zajęcia na sali edukacyjnej, gdzie beneficjenci rozwijali umiejętności  komunikowania się, kreatywności oraz motoryki małej. Sala ta pozwala na korzystanie z materiałów edukacyjnych przygotowanych na potrzeby projektu. Jednocześnie uczestnicy mają możliwość korzystania z zajęć w sali fizjoterapii. Podczas trwania spotkania uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz zostali odwiezieni do domu wynajętym busem.