LOGOPEDA

Poszukujemy:
LOGOPEDY do Placówki Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży “Otwarte drzwi” w Kluczach
Miejsce pracy:
  • Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Osada 15
Wymagania:
  • Wykształcenie: wyższe o specjalności logopedia lub wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe o specjalności: logopedia
Opis stanowiska pracy:
  • prowadzenie Terapii logopedycznej z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i/lub innymi niepełnosprawnościami od 2,5 do 18 r.ż.
  • opracowanie Indywidualnego Planu Wsparcia
  • planowanie procesu terapeutycznego
  • dokumentacja udzielonego wsparcia
  • współpraca z innymi członkami zespołu projektowego
Oferujemy:
  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • 0,6 etatu
Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres email: sz.zieba@psoni-wolbrom.pl.