My także umiemy modlić się na różańcu!

Wszyscy wiemy, iż październik jest miesiącem szczególnym. Pamiętamy o tym i my podczas zajęć z religii, przypominając sobie budowę koronki różańcowej i sposób odmawiania, formę paciorków oraz wszystkie tajemnice różańcowe.

Aby sprawdzić siebie i swoją wiedzę na ten temat, dnia 5 listopada odbył się u nas pisemny test pt. „Umiemy modlić się na różańcu”, w którym wzięło udział 15 wychowanków z grup edukacyjnych. Walka o podium była zacięta, poziom wiedzy uczestników wysoki.

Dnia następnego nasi wychowankowie z uśmiechem i niekłamaną radością odbierali dyplomy, nagrody i wyróżnienia, które wręczyli im napełnieni dumą organizatorzy.