OREW WOLBROM JAKO WIODĄCY OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY W POWIECIE OLKUSKIM

W dniu 11.01.2024  r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało umowę z Powiatem Olkuskim nr 1/2024 na realizację zadania publicznego pn. Pełnienie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Olkuskim.

Funkcję WOKRO w roku 2024 w Powiecie Olkuskim pełnić będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Skalska 22.

Wniosek WOKRO

Zaświadczenie lekarskie WOKRO

Regulamin WOKRO