WERNISAŻ WYSTAWY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “MOJE ŻYCIE, MÓJ CZAS”

Logo Województwa Małopolskiego

23.01.2024 r. odbyło się otwarcie wernisażu wystawy w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Moje życie, mój czas” z okazji 60-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego rozstrzygnięcie odbyło się w listopadzie 2023r. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym środków PRFON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Wernisaż dostępny jest dla zwiedzających od 23.01. do 31.01.2024r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, ul. Rudnicka 2a.

Oficjalnego otwarcia dokonali dyrektorzy GOK w Kluczach pani Ramona Czyżykowska-Liber i pan Mirosław Macek oraz kierownik WTZ w Lgocie Wolbromskiej pan Sebastian Sierka, jako jeden z organizatorów przeprowadzonego konkursu fotograficznego. Na spotkanie licznie przybyli: uczestnicy, wychowankowie, uczniowie wraz z instruktorami, opiekunami i nauczycielami z WTZ w Lgocie Wolbromskiej, WTZ w Kluczach, OREW w Wolbromiu, CWiTONiR w Kluczach, SP w Kluczach oraz przedstawiciele UTW w Kluczach i CUS w Kluczach, za co serdecznie dziękujemy.
Zaplanowane wystawy pokonkursowe mają na celu utrwalić wydarzenie, jakim był Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny. Autorami zdjęć są osoby z niepełnosprawnościami, które za pomocą fotografii chciały pokazać swoje życie, codzienność, pasje, marzenia, bariery, świat widziany i dotykany ich oczami.
Serdeczne podziękowania składamy dyrekcji oraz pracownikom GOK w Kluczach za możliwość oraz pomoc w zorganizowaniu wystawy.