OTWIERAMY DRZWI DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin otworzyło swoje drzwi dla naszych sąsiadów – uchodźców z Ukrainy. W minioną sobotę przyjęliśmy pod swój dach dwie rodziny, łącznie 5 osób. Wśród przybyłych schronienie znalazły osoby z niepełnosprawnością intelektualną wraz z rodzinami.