„TATRY W 3D”

Projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe ze środków PFRON w wysokości 5 000,0 zł. Dwudniowy wyjazd integracyjno – krajoznawczy dla 38 dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców/opiekunów. Wyjazd dał możliwość oderwania się od monotonii dnia codziennego, umocnienia więzi rodzinnych poprzez intensywne i w bliskim kontakcie spędzenie czasu rodzica z dzieckiem. Ponadto była to okazja do aktywnego spędzenia czasu, do uczestniczenia rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w społeczności i kulturze lokalnej, do pobudzenia zainteresowania dzieci otoczeniem.