Logo projektu Pokonamy Bariery

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

Logo projektu Pokonamy BarieryLogo PFRON

Od 01.04.2021 r.  do 31.03.2022 r.

rozpoczął się I okres  realizacji projektu

TERAPIA ZAJĘCIOWA W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZ/000341/06/D  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2021r. do dnia 31.03.2024r. Projekt pn.:„Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności ” dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości 433 840,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

Uczestnikami projektu są  osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznymi głębokim ze sprzężeniami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadaniem są objęte osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego  i śląskiego.

W ramach rozpoczętego I okresu realizacji projektu Zespół Specjalistów opracował Indywidualne Plany Działania, ukierunkowane na osiągnięcie przez osobę niepełnosprawną intelektualnie możliwie najwyższego dla siebie poziomu usamodzielnienia się we wszystkich sferach rozwoju. Indywidualne Plany Działania zostały opracowane dla każdego beneficjenta projektu tj. 16 uczestników.

Ze względu na specyfikę niepełnosprawności intelektualnej ze sprzężeniem oraz indywidualne predyspozycje beneficjenci zostali  podzieleni na 2 grupy. beneficjencji będą mieć udzielane następujące formy wsparcia:

– od 01.04.- 31.07.2021 – grupowe zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze (forma wsparcia „Terapia przez sztukę- szansą na rozwój”) – 2/3 x w tyg. – indywidualne zabiegi z zakresu rewalidacji ruchowej ( forma wsparcia „Rewalidacja ruchowa jako środek terapeutyczny”) 1 x w tyg. – indywidualne zabiegi z zakresu: “Wspomaganie rewalidacji poprzez zastosowanie masażu “

– od 01.09.2021 -31.03.2024 grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze „Polisensoryczna stymulacja szansą kompensacji deficytów” odbywać się będą 5x w tyg. -indywidualne zabiegi z zakresu: masażu ( forma wsparcia „Wykorzystanie masażu do pobudzania centralnego i obwodowego układu nerwowego”) – 1 x w tyg. – indywidualne zabiegi z zakresu: fizjoterapii „Kinezyterapia-rehabilitacja poprzez ruch” W okresie od 01.04.- 31.07.2021 zajęcia będą mieć charakter popołudniowy,

– W okresie od 01.04.- 31.07.2021 zajęcia będą mieć charakter popołudniowy, natomiast od 01.09.2021 -31.03.2024 dzienny.

– Beneficjenci podczas zajęć będą rozwijali i podtrzymywali umiejętności niezbędne do należytego funkcjonowania w codziennym życiu i w społeczeństwie. Realizacja projektu przyczyni się do wspomagania rozwoju psychoruchowego, społecznego, emocjonalnego, poprawy sprawności ruchowej.

Harmonogram realizacji zadań zajęć