„ZAKUP DWÓCH MIKROBUSÓW PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYCHOWANKÓW OREW W WOLBROMIU”

W dniu 31 lipca 2019 roku PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Powiatem Olkuskim Umowę nr WRR.02.2019 o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze „D”. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON zakupu dwóch samochodów osobowych (9-osobowych mikrobusów) przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu.

Planowany całościowy koszt projektu wynosi 270 200,00 zł, przy czym Powiat Olkuski dofinansuje projekt ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” do wysokości 160 000,00 zł.

Projekt będzie zrealizowany do dn. 31 stycznia 2020 r.