ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 na usługę przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych – uczestników projektu współfinansowanego przez PFRON pn. Wsparcie terapeutyczne w Placówce Wsparcia Dziennego „Otwarte drzwi”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 RODO

Wynik postępowania 1/2023