Metoda elektrostymulacji oddziałuje na cały aparat artykulacyjny, wspomagając jego działanie. Zabiegi pobudzają  włókna mięśniowe, dzięki czemu między innymi  następuje wzmocnienie siły mięśni. Elektrostymulacja prądami TENS/EMS przeznaczona jest dla dzieci z:

  • opóźnieniem rozwoju mowy;
  • nawykowym otwieraniem ust;
  • zaburzeniami artykulacji;
  • zaburzenia napięcia mięśniowego;
  • dysfagią;
  • porażeniem mózgowym;
  • porażeniem nerwu twarzowego.

Zabiegi te często są uzupełnieniem terapii logopedycznej.