EEG Biofeedback jest opracowaną metodą usprawniania funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystującą trwające przez całe życie możliwości plastyczne mózgu, polegające na zdolności tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących. Terapia tą metodą to nauka wpływania na generowane przez mózg fale w szerokim zakresie  częstotliwości będące wyrazem jego aktywności.

Poprzez trening EEG Biofeedback wygaszając niepożądane częstotliwości fal i wzmacniając częstotliwości pożądane usprawniamy funkcjonowanie mózgu wpływając na poprawę koncentracji uwagi zwiększając możliwości radzenia sobie ze stresem, psychiczną równowagę z poprawą samooceny.

Trening tą metodą stosowany jest u dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem takich problemów jak:

  •  zaburzenia koncentracji uwagi,
  •  zaburzenia procesów uczenia się,
  •  zaburzenia zachowania,
  •  zaburzenia mowy,
  •  zaburzenia rozwoju psychomotorycznego.

Terapia polega na rejestracji sygnałów emitowanych z mózgu za pośrednictwem elektrod umieszczonych na głowie, a następnie ich przetwarzaniu i zobrazowaniu na ekranie w postaci grafiki komputerowej. Za pomocą odpowiednio dobranej gry ćwiczymy poszczególne funkcje mózgu.