PROGRAMY AKTYWNOŚCI: „ Świadomość Ciała. Kontakt i Komunikacja” M. CH. Knill- metoda oparta o kontakt z ciałem.

Autorami tej metody są Marianna i Christopher Knill. Metoda przeznaczona jest do pracy z dziećmi i młodzieżą o różnym poziomie rozwoju intelektualnego i z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej. Zasadniczym celem metody jest wyzwalanie aktywności własnej osoby niepełnosprawnej, zachęcanie jej do działania i komunikacji, do zdobywania podstawowych informacji o sobie. Cechą charakterystyczną tej metody jest wykorzystanie muzyki w połączeniu z ruchem, każdą aktywność rozpoczyna i kończy specyficzny dźwięk.

Metoda zawiera cztery programy oraz Program Wprowadzający i Specjalny Program SPH. Programy mogą być realizowane w różnym stopniu, w zależności od indywidualnych możliwości dziecka do uczestniczenia w nich. Zazwyczaj na początku to terapeuta kieruje ciałem dziecka i przy biernym jego udziale wykonuje ćwiczenia. W trakcie kolejnych powtórzeń dziecko staje się coraz bardziej aktywne- próbuje łączyć słyszany dźwięk z konkretnymi czynnościami, co sprawia mu radość, zapewnia poczucie bezpieczeństwa konieczne do nawiązywania kontaktu z otoczeniem.

Programy Aktywności pozytywnie wpływają na rozwój psychofizyczny osoby niepełnosprawnej- dziecko wyczuwa swoje ciało, poznaje poszczególne jego części, rozwija orientację w przestrzeni, pamięć i koncentrację uwagi, usprawnia małą i dużą motorykę oraz koordynację zmysłowo- ruchową, rozbudza spontaniczne formy porozumiewania się. Metoda Knillów pozwala dziecku niepełnosprawnemu opanować w miarę świadomie coraz bardziej skomplikowane umiejętności konieczne do codziennej egzystencji w środowisku i dalszego stopniowego rozwoju.