//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/2-8.jpg

Uczestnicy w ramach zajęć w pracowni ogrodniczej posługują się prostymi narzędziami ogrodniczymi jak również obsługują kosiarkę, glebogryzarką, uczą się uprawy i pielęgnacji roślin, przestrzegania zasad zdrowego trybu życia. Rozwijają uniwersalne umiejętności przydatne każdemu pracownikowi, takich jak – punktualność, kreatywność, zaradność, samodzielność, wytrwałość, dbanie o przyrządy i przybory, dbałość o porządek w miejscu pracy.

Do zadań uczestników od wiosny do jesieni należą koszenie trawy, usuwanie chwastów, sadzenie i pielęgnacja kwiatów, produkują również rozsady roślin i uprawiają ogródek warzywny. Zimą natomiast zajmują się odśnieżaniem, dokarmianiem ptaków, pracami porządkowymi, wykonują również świąteczne ozdoby dekoracyjne.

Zajęcia w pracowni są również okazją do prowadzenia rozmów w grupie co ułatwia nawiązywanie kontaktów oraz ma duży wpływ na poprawę umiejętności współpracy w grupie.
Praca w ogrodzie jest formą terapii mającą na celu poprawę kondycji fizycznej, sprawności manualnej, motorycznej i psychofizycznej.

Zajęcia prowadzi instruktor Mirosława Pasich