Na dzień 26.01.2023 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zatrudnia w swoich placówkach łącznie 187 osób:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu zatrudnia 132 osoby, w tym: dyrektor, z-ca dyrektora, kierownicy do spraw poszczególnych terapii, nauczyciele-terapeuci, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, masażyści, pielęgniarki, pomoce nauczyciela, opiekunowie oraz pracownicy obsługowi. W ramach OREW funkcjonuje OREW ZL, WWR, Rehabilitacja 25+, projekt „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz WOKRO.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej zatrudnia 13 osób, w tym: kierownik, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, psycholog i kierowcy.

Zespół Rehabilitacyjno- Terapeutyczny zatrudnia 12 osób, w tym kierownik, instruktorzy poszczególnych terapii, opiekunowie poszczególnych terapii.

Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach zatrudnia 13 osób, w tym kierownik, asystenci, trenerzy, psycholog, pedagog, opiekunowie, sprzątaczka.

Dzienne Centrum Aktywności zatrudnia 5 osób, w tym kierownik, opiekunowie, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuta/masażysta.

Biuro Obsługi Placówek zatrudnia 12 osób, do realizacji zadań administracyjnych w tym: dyrektor, dział księgowości, dział kadr i dział obsługi biurowej.