Walne Zebranie Członków

Członkami Stowarzyszenia PSONI Koło w Wolbromiu są rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadające świadomość członkostwa, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Elektor:

Gabriela Sorodnik

Zarząd Koła:

Przewodnicząca Zarządu Koła – Urszula Marcinkowska
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła – Ewa Kałwa
Skarbnik Koła – Gabriela Sorodnik
Sekretarz Zarządu Koła – Ewa Rosiek
Członek Zarządu Koła – Aneta Rzepka
Członek Zarządu Koła – Zbysław Owczarski

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji – Marzena Kościelniak
Sekretarz Komisji – Grażyna Haberka
Członek Komisji – Agnieszka Pasich
Członek Komisji – Waldemar Nowak

Praca w organach społecznych związana z działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

Zbysław Owczarski - Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Członek Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Ewa Kałwa - Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Aneta Rzepka - Przewodnicząca Rady Rodziców przy OREW Wolbrom